08 Jun, 2019

2019 ESP Sprint Triathlon National Championships : Elite Women

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Tamara Gomez Garrido 1991 country flag ESP 40 01:07:12 00:13:17 00:01:26 00:34:40 00:08:54 00:08:54
2 Xisca Tous 1992 country flag ESP 1 01:07:30 00:12:47 00:01:18 00:35:18 00:00:33 00:17:32
3 Marta Sanchez Hernandez 1995 country flag ESP 3 01:07:49 00:12:29 00:01:25 00:34:21 00:00:34 00:18:57
4 Laura Gomez Ramon 1994 country flag ESP 67 01:08:29 00:14:03 00:01:23 00:33:58 00:00:36 00:18:28
5 María Rico Meneses 1998 country flag ESP 6 01:08:34 00:13:20 00:01:28 00:34:34 00:00:34 00:18:36
6 Noelia Juan 1996 country flag ESP 5 01:08:42 00:14:00 00:01:23 00:35:13 00:00:38 00:17:26
7 Sara Guerrero Manso 1997 country flag ESP 2 01:08:44 00:12:47 00:01:21 00:35:16 00:00:34 00:18:44
8 Claudia Perez Pay 1999 country flag ESP 33 01:09:12 00:12:46 00:01:25 00:35:17 00:00:38 00:19:05
9 Paula Herrero Aguirre 1996 country flag ESP 55 01:09:17 00:14:05 00:01:28 00:35:06 00:09:22 00:09:15
10 Ana Mariblanca Juanas 1993 country flag ESP 11 01:09:23 00:13:18 00:01:28 00:34:38 00:00:36 00:19:21
11 Marta Pintanel Raymundo 1999 country flag ESP 26 01:09:34 00:14:02 00:01:26 00:35:09 00:00:35 00:18:20
12 Raquel Arostegui Gonzalez 1993 country flag ESP 80 01:09:50 00:14:01 00:01:23 00:35:14 00:00:33 00:18:37
13 Paula Garcia Godino 1984 country flag ESP 41 01:09:56 00:14:04 00:01:26 00:35:06 00:09:46 00:09:32
14 Sofía Aguayo Mauri 1997 country flag ESP 17 01:10:20 00:13:17 00:01:33 00:34:35 00:00:35 00:20:18
15 Sonia Ruiz Melguizo 1991 country flag ESP 73 01:10:23 00:12:53 00:01:23 00:35:10 00:00:39 00:20:17
16 Ana Maria Santiso Prado 1996 country flag ESP 20 01:10:36 00:12:49 00:01:35 00:35:03 00:00:39 00:20:28
17 Raquel Perez Perez 1994 country flag ESP 65 01:10:42 00:12:25 00:01:31 00:35:33 00:10:55 00:10:17
18 Lucia Vergara Sevillano 1997 country flag ESP 12 01:11:03 00:13:44 00:01:29 00:35:25 00:00:33 00:19:50
19 Saleta Castro 1987 country flag ESP 38 01:11:12 00:14:09 00:01:30 00:35:02 00:00:36 00:19:52
20 Marina Muñoz Hernando 1999 country flag ESP 31 01:12:15 00:14:43 00:01:39 00:36:41 00:00:35 00:19:12
21 Ana Almer Casino country flag ESP 34 01:12:41 00:14:04 00:01:26 00:35:12 00:00:36 00:21:57
22 Marina Castro Cerván 1997 country flag ESP 58 01:12:44 00:13:59 00:01:33 00:35:12 00:00:37 00:21:59
23 Sharon Belén García 1998 country flag ESP 79 01:12:47 00:15:25 00:01:26 00:36:11 00:00:34 00:19:44
24 Usoa Ostolaza Zabala 1998 country flag ESP 15 01:12:56 00:15:44 00:01:32 00:35:47 00:10:11 00:19:52
25 Tania Álvarez 1999 country flag ESP 24 01:13:10 00:15:02 00:01:27 00:36:35 00:00:34 00:20:04

Only top 25 athletes are shown