22 Apr, 2023

2023 ARG Sprint Triathlon National Championships : Elite Men

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Thomas Castañeda Maldonado 2004 country flag ARG 00:54:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Tiago Muñoz 2005 country flag ARG 00:54:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Gerónimo Dherete 1999 country flag ARG 00:54:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Lautaro Delgado 2002 country flag ARG 00:55:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Fabrizio Valentin Pavoni 2005 country flag ARG 00:55:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Bautista Arbizu 2005 country flag ARG 00:56:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Vladimir Dovichi 2004 country flag ARG 00:56:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Tomas Clivio 1999 country flag ARG 00:56:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Luca Valentino Castella 2005 country flag ARG 00:56:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Juan Carlos Luqui 1990 country flag ARG 00:57:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 Luciano Hernan Frías Carrizo 2006 country flag ARG 00:57:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 Ayrton Robledo 2000 country flag ARG 00:57:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 Luciano Manuel Cuenca 2003 country flag ARG 00:57:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 Matias Zani 2000 country flag ARG 00:58:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 Gustavo Gabriel Sanchez Cejas 1996 country flag ARG 00:58:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 Federico Ruiz 2002 country flag ARG 00:58:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 Mateo Emmanuel Corbalan 2005 country flag ARG 00:58:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 Fabio Dario Figueroa 1990 country flag ARG 00:59:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 Maximo Bautista Andino 2006 country flag ARG 00:59:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 Ulises Emir Vergara Aybar 2003 country flag ARG 00:59:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Technical Delegate: Maria Eugenia Arauz/ARG