19 Mar, 2016

2016 ITA Duathlon National Championships : Elite Women

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Giorgia Priarone 1992 country flag ITA 822 00:59:39 00:19:09 00:00:00 00:30:21 00:00:00 00:10:09
2 Alice Capone 1990 country flag ITA 821 01:01:50 00:19:31 00:00:00 00:32:17 00:00:00 00:10:02
3 Verena Steinhauser 1994 country flag ITA 826 01:01:56 00:19:32 00:00:00 00:32:12 00:00:00 00:10:12
4 Beatrice Mallozzi 2000 country flag ITA 948 01:02:38 00:20:02 00:00:00 00:32:32 00:00:00 00:10:04
5 Sara Papais 1994 country flag ITA 823 01:02:46 00:20:03 00:00:00 00:32:30 00:00:00 00:10:13
6 Marta Bernardi 1989 country flag ITA 959 01:02:52 00:19:39 00:00:00 00:32:46 00:00:00 00:10:27
7 Federica Parodi 1996 country flag ITA 829 01:02:54 00:20:09 00:00:00 00:32:24 00:00:00 00:10:21
8 Alessandra Tamburri 1996 country flag ITA 835 01:03:03 00:20:38 00:00:00 00:31:57 00:00:00 00:10:28
9 Michela Pozzuoli 1997 country flag ITA 825 01:03:07 00:20:35 00:00:00 00:32:01 00:00:00 00:10:31
10 Francesca Crestani 2000 country flag ITA 942 01:03:11 00:20:14 00:00:00 00:32:25 00:00:00 00:10:32
11 Veronica Signorini 1989 country flag ITA 831 01:03:16 00:20:12 00:00:00 00:32:34 00:00:00 00:10:30
12 Chiara Ingletto 1986 country flag ITA 848 01:03:20 00:20:13 00:00:00 00:32:27 00:00:00 00:10:40
13 Giulia Sforza 1995 country flag ITA 830 01:03:31 00:20:50 00:00:00 00:31:42 00:00:00 00:10:59
14 Michela Santini 1980 country flag ITA 983 01:03:54 00:20:57 00:00:00 00:32:19 00:00:00 00:10:38
15 Carlotta Bonacina 1999 country flag ITA 940 01:04:00 00:20:56 00:00:00 00:32:25 00:00:00 00:10:39

Only top 15 athletes are shown