03 May, 2014

2014 UKR Triathlon Junior National Championships : Junior Women

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Sofiya Pryyma 1998 country flag UKR 01:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Daryna Moskalenko 1997 country flag UKR 01:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Diana Mashevska 1997 country flag UKR 01:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Valentyna Molchanets 1996 country flag UKR 01:05:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Anastasiya Davidenko 1996 country flag UKR 01:09:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Only top 5 athletes are shown. Splits not provided.