01 Sep, 2013

2013 ITA Triathlon National Championships : Elite Women

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Charlotte Bonin 1987 country flag ITA 1015 01:54:53 00:21:46 00:00:00 01:00:50 00:00:00 00:32:17
2 Daniela Chmet 1979 country flag ITA 1001 01:55:20 00:21:51 00:00:00 01:00:44 00:00:00 00:32:45
3 Gaia Peron 1986 country flag TUR 1002 01:56:04 00:21:16 00:00:00 01:01:24 00:00:00 00:33:24
4 Elena Maria Petrini 1992 country flag ITA 1017 01:56:32 00:22:16 00:00:00 01:00:22 00:00:00 00:33:54
5 Margie Santimaria 1989 country flag ITA 1003 01:56:58 00:21:54 00:00:00 01:00:47 00:00:00 00:34:17
6 Lisa Schanung 1993 country flag ITA 1026 01:57:54 00:22:19 00:00:00 01:00:18 00:00:00 00:35:17
7 Elisa Marcon 1994 country flag ITA 1021 01:58:52 00:22:16 00:00:00 01:00:25 00:00:00 00:36:11
8 Veronica Signorini 1989 country flag ITA 1005 01:59:51 00:21:55 00:00:00 01:00:50 00:00:00 00:37:06
9 Giorgia Priarone 1992 country flag ITA 1004 02:01:07 00:24:10 00:00:00 01:02:28 00:00:00 00:34:29
10 Luisa Iogna-Prat 1995 country flag ITA 1020 02:02:56 00:23:04 00:00:00 01:03:35 00:00:00 00:36:17
11 Chiara Piccinelli 1994 country flag ITA 1023 02:03:55 00:22:25 00:00:00 01:04:17 00:00:00 00:37:13
12 Federica Curatolo country flag ITA 1024 02:08:26 00:23:07 00:00:00 01:03:33 00:00:00 00:41:46
13 Teodolinda Camera country flag ITA 1008 02:10:08 00:26:07 00:00:00 01:06:26 00:00:00 00:37:35
14 Ilaria Titone 1993 country flag ITA 1011 02:10:21 00:23:08 00:00:00 01:05:00 00:00:00 00:42:13
15 Ilaria Fioravanti 1994 country flag ITA 1019 02:11:09 00:25:26 00:00:00 01:07:12 00:00:00 00:38:31
16 Francesca Galluzzo country flag ITA 1028 02:11:29 00:24:29 00:00:00 01:08:23 00:00:00 00:38:37
17 Valentina Sanfelice Di Bagnoli country flag ITA 1009 02:14:58 00:26:54 00:00:00 01:05:51 00:00:00 00:42:13
18 Consuelo Ferragina country flag ITA 1006 02:17:15 00:28:17 00:00:00 01:10:04 00:00:00 00:38:54
19 Patrizia Tropiano country flag ITA 1036 02:22:29 00:36:15 00:00:00 01:03:40 00:00:00 00:42:34
20 Roberta Siviero country flag ITA 1013 02:22:53 00:29:25 00:00:00 01:10:31 00:00:00 00:42:57
21 Dina Caliro country flag ITA 1012 02:23:00 00:30:59 00:00:00 01:08:55 00:00:00 00:43:06
22 Claudia Casola country flag ITA 1034 02:24:16 00:29:20 00:00:00 01:10:34 00:00:00 00:44:22
23 Elisa Monacchini 1994 country flag ITA 1022 02:26:02 00:27:51 00:00:00 01:10:24 00:00:00 00:47:47
24 Raffaella Sossi country flag ITA 1039 02:27:51 00:33:21 00:00:00 01:06:36 00:00:00 00:47:54
25 Rosa Rella 1983 country flag ITA 1030 02:32:01 00:36:21 00:00:00 01:11:42 00:00:00 00:43:58

Only the top 25 athletes are shown